shanghai sculpture park
上海余之乐实业有限公司
 


  home sculptures yuehu museum of art art program about us information link  

 

    painting symposium  
   
 
In 2009 SSP began to organize painting symposia, the purpose being to establish a cultural dialogue between chinese artists and artists from other counties. The artists were invited to stay for 3-4 weeks at Guilin Yuzi Paradise to paint and exchange ideas. The symposia were followed by exhibitions at the Yuehu Museum of Art of the 66 artists who participated.
 
     
2010 Hang, Ming Shi / Hu, Xiao Xing / Anderson, Yang / Lui, Chun Kwong / Chien, Chung Wei
   
  Chen, Qi Ji / Chern, Sheng Song / Chang, Sin Pi / Jessica, Pi Hua Hsu / Wang, Jia Zeng /
  Xiong, Wei / Zhang, Fa Zhi / Yang, Liu
   
  Lee, Cheng Ming / Lee, Jiun Shyan / Li, Xiao Wei / Lee, Ming Chung / Lin, Wan Shih /
  Liu, Xin Tao / Chu, You Ye / Li, Chang Long / Crystal Isabel Fischetti
   
  Su, Kuo Ching / Zhang, Nian / Yang, Shu / Wu, Yi Qiang / Shi, Pi / Hua, Chien Chiang /
  Li, Jian Feng / Tzeng, Yong Ning
   
2009 Francesco Preverino / Italo Bressan / Sun, Liang / Lin, Pang Soong / Hao, Xiang / Jeng, Jun Dian /
  Wang, Qiang / Chang, Fu Chun / Ma, Bao Zhong / Wang, Dong Chun
   
  Yu, You Han / Yuan, Chin Taa / Motohiro Kozawa / Wu, Jun / Chen, Yu Fei / Lin, Chuan Chu /
  Liang, Chih Ching / Wu, Yi Ming / Xia, Yan
   
  Hsu, Kuo Huang / Lu, Ming Te / Dodog Soeseno / Luan, Xiao Jie / Luo, Fa Hui / Lin, Hong Wen /
  Ge, Zhen / Peng, Jian Zhong / Xiang, Qing Hua
   
  Hsu, Yu Jen / He, Gong / Wang, Yan / Liu, Kuo Hsing / Wang, Yi Gang / Wang, Liang /
  Chou, Cheng Liang / Dong, Zhong
   
  >> Application for Painting Symposium
   
    sculpture workshop  
   

 
    artists in residence  
   
 
    special project  


 

copyright 2010-2011 shanghai sculpture park all rights reserved 上海余之乐实业有限公司 版权所有