shanghai sculpture park
上海余之乐实业有限公司
 


  home sculptures yuehu museum of art art program about us information link  

 

   


 
   

2010 YUZI Paradise painting symposium exhibition
"cityscape as mirage & feelings of mountains and waters"


 
   
 
Hsu, Yu Jen
He, Gong
Wang, Yang
Liu, Kuo Hsing
Wang, Yi Gang
Wang, Liang
Chou, Cheng Liang
Dong, Zhong
 
Hsu, Kuo Huang
Lu, Ming Te
Dodog Soeseno
Luan, Xiao Jie
Luo, Fa Hui
Lin, Hong Wen
Ge, Zhen
Peng, Jian Zhong
Xiang, Qing Hua
 
Yu, You Han
Yuan, Chin Taa
Motohiro Kozawa
Wu, Jun
Chen, Yu Fei
Lin, Chuan Chu
Liang, Chih Ching
Wu, Yi Ming
Xia, Yang
 
Francesco Preverino
Italo Bressan
Sun, Liang
Lin, Pang Soong (Apex)
Hao, Xiang
Jeng, Jun Dian
Wang, Qiang
Chang, Fu Chun
Ma, Bao Zhong
Wang, Dong Chun
 
 
 
     
     
 
   

>>past exhibition

 
       
   
 
       
       

 

copyright 2010-2011 shanghai sculpture park all rights reserved 上海余之乐实业有限公司 版权所有