shanghai sculpture park
上海余之乐实业有限公司
 


  home sculptures yuehu museum of art art program about us information link  

 

  ARTISTS      
   


Dina Merhav
"Bird of Paradise"

 
     
     
     
     
 
   
   

 

 

 

 

copyright 2010-2011 shanghai sculpture park all rights reserved 上海余之乐实业有限公司 版权所有